Vocabulary ontwerp

Linked Data gegevens worden opgeslagen met een gegevensmodel. Dit gegevensmodel heet een semantisch model of vocabulaire. Een semantisch model is wezenlijk anders dan een tabel georiënteerd datamodel, omdat het ervan uitgaat dat de gegevens in een open omgeving worden gebruikt. Daar houdt een goed semantisch model rekening mee. Voor het maken van Linked Data maakt de Factory zelf vocabulaires. Ook worden hierbij bestaande vocabulaires, zoals Dublin Core, FOAF, schema.org en GeoSPARQL gebruikt.

Een voorbeeld van een semantisch model

Een voorbeeld van een semantisch model