Linked Data Factory heeft meegewerkt aan de volgende projecten:

Momenteel is Lieke interim Linked Data Architect voor kennisplatform CROW.

Samen met GeoCat BV en Interactive Instruments deed Lieke Topic 4 van het Testbed Spatial Data on the Web (Geonovum).

Voor Kennisnet was Lieke in 2014 en 2015 interim Linked Data specialist. Zij hielp Kennisnet bij de selectie en implementatie van een Linked Data publicatieplatform (Topbraid Enterprise Vocabulary Net). Ze geeft momenteel nog advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van semantische modellen (OWL2) voor de onderwijssector.

CB-NL De conceptenbibliotheek voor de bouwsector. In dit project was Lieke verantwoordelijk voor het modelleren van de CBNL in OWL2 , het geven van ondersteuning en advies bij de selectie van tools. Ze was tevens verantwoordelijk voor de basis van de semantic infrastructuur.

Lieke heeft voor Netage een semantisch ontwerp gemaakt voor de Kernregistratie Medewerkers bij de Brandweer op basis van de ISA Core Vocabularies. In het zelfde project heeft zij excel lijsten geconverteerd naar RDF voor opname in de Firebrary.

We hebben deze Proof of Concepts uitgevoerd:

“Nijmeegse Vierdaagse Data als LOD” – Regionaal Archief Nijmegen

“Gegevenslevering via Linked Data” – de Belastingdienst

De Factory heeft advies en training gegeven aan de volgende bedrijven en organisaties:

Alliander
Atelier Helder Informatie Architecten
Belastingdienst (Centrale Administratie / Informatie Management)
ConnectingProjects
Enexis
Immigratie en Naturalisatiedienst
Kadaster
De Samenwerkende Kempengemeenten
Kennisplatform CROW
Brentjens Geo-ICT
Geonovum
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiƫle Overheidspublicaties
Maastricht University
Ministerie van Defensie
Ordina
RDW
Rijksdienst voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Royal Haskoning DHV
SEECR
Tjoa Design
TNO – Geological Survey
Wageningen University and Research Centre
Waternet

Wij zijn verder intensief betrokken bij de het Platform Linked Data Nederland, met name bij het onderwerp Semantiek, Vocabulaires en de URI strategie.