Over Linked Data Factory

Linked DataFactory is een concept van Informagic  “Smart Data, Intelligent Systems” van Lieke Verhelst.

Lieke werkt sinds 2009 met semantische technieken. Zij bouwde ontologieën voor onder andere het onderwijs,  de bouwsector, natuurbeheer, water management en voedselveiligheid. Zij adviseert tientallen publieke en private organisaties over het voordeel van Linked Data. Met deze organisaties voert ze afwisselende Linked Data projecten uit, van Proof of Concepts (Belastingdienst, Regionaal Archief Nijmegen) tot interim  Linked Data Architect (Kennisnet, CROW). Bij de uitvoering van haar projecten probeert Lieke zo veel mogelijk kennis over te brengen, zodat haar klanten na verloop van tijd self supporting worden.

Lieke is opgeleid in de iLieke Verhelstnformatietechniek (BSc) en geo-informatie (MSc). Haar ICT carriere   speelde zich eerder af bij e-office, IBM, Grontmij en Wageningen University and Research Centre.

Voor een uitgebreid online CV zie haar LinkedIn pagina