Linked Data

Decennialang hebben we last gehad van geïsoleerde gegevens. Gegevens die in silo’s waren opgeslagen en die we toch met elkaar wilden combineren. Het probleem daarbij was het gebrek aan interoperabiliteit. De te combineren gegevens hadden een verschillend datamodel, waren opgeslagen in verschillende data formaten en opgeborgen in afgesloten systemen.

Linked Data lost het interoperabiliteitsprobleem op! Waarom? Omdat het zowel voor de fysieke als voor de semantische beperkingen van gescheiden gegevensbronnen een oplossing is.

Geen fysieke scheiding van data: het technische principe van Linked Data is analoog aan die van het world wide web. Op het www zijn webpagina’s met elkaar verbonden via webadressen (URLs). Ze staan door links met elkaar in verbinding. Het principe van Linked Data is hetzelfde, maar dan voor data records. Elk record heeft een unieke sleutel (URI) waarmee een webadres (URL) wordt gemaakt. Zo ontstaat een enorme webdatabase waarvan de records allemaal met elkaar in verbinding staan.

Geen semantische scheiding van data: Linked Data heeft maar één datamodel! Dit kan doordat bij Linked Data iedereen zijn eigen datamodel mag maken. Die aparte datamodellen kun je volgens het principe van het semantisch web weer aan elkaar verbinden, zodat weer één gedeeld datamodel ontstaat.